خوابیدن پزشک جراح کف زمین بیمارستان! +عکس

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه شغل یک پزشک جراح نه تنها سخت است بلکه خستگی های فراوانی را به همراه دارد خستگی هایی که بی خوابی تنها یکی از آنهاست.جراح " لو هنگ" بعد از انجام 5 عمل جراحی و بیداری 28 ساعت مداوم نتوانست برای استراحت خودش را به اتاق شخصی اش برساند و در راهروهای اتاق عمل به خواب رفت.او که 3 عمل جراحی اورژانسی در طول شب و 2 مورد جراحی طولانی مدت را در طول روز انجام داده بود بعداز شیفت طولانی به دلیل خستگی روز زمین در بیمارستان خوابید.یکی از پرستاران تصمیم گرفت از این وضعیت او عکس بگیرد و آن را در فضای مجازی منتشر کند تا همه را از سختی های کار یک پزشک ساعی و با وجدان آگاه کند.او کنار این عکس نوشت :اولین بار نیست که می بینم پزشکی از شدت خستگی روی زمین خوابش می برد بارها دیده ام که این عزیزان زحمت کش روی صندلی و مبل کنار بیمارانشان خوابیده اند.تصویر مربوط به پزشک جراح چینی که بعد از 5 عمل جراحی در طول 28 ساعت روی زمین خوابش برد.